Welkom op de website van Schutterij
St. Hubertus-Gilde Gulpen


Jaarvergadering en Huldiging Jubilaris.
Op 15 januari vond traditiegetraow onze jaarvergadering in ons verenigingslokaal plaats. Op deze vergadering passeerden veel normale agenda punter, en werd het jaarprogramma vastgesteld.
Dit vind U terug onder het tabblad agenda.

Tevens werd op deze vergadering de datum voor ons eigen Schuttersfeest vastgelegd en wel op zondag 19 mei 2019.

Op deze vergadering vond tevens de huldiging van ons Erelid Jacques Braken plaats, door een afvaardiging van het Bondsbestuur werden de onderscheiding en oorkonde voor zijn 40-jarig lidmmaatschap en verdiensten uit gereikt.

Vanaf deze plaats wens ik de ledeen en hun aanhang een mooi vereniging jaar toe,
De Webmaster.
Meer nieuwsberichten »

Deze website is eigendom van Schutterij St. Hubertus-Gilde Gulpen | U bent de zoveelste bezoeker: Website counter